Our Clients

Our clients include Municipalities,Government Departments, Schools, Hospitals, Private Companies and Individuals. Our clients are based both nationally and internationally. Ages of our Learners varies from 14 to 86 years. Custom based courses have been offered to suit the training needs of companies.

Die ses amptenare wat hulle Xhosa opleiding by Eden Language Academy gedoen het, is van links, Jacqueline Pyler, Lynn Leoni, Orna Mentoor, Mbulelo Fongqo (fasiliteerder), Desmond Jumat, Leveinia Botha en Bernadine Wynne.

George Munisipaliteit het besluit om sy personeel met basiese taalvaardighede in Xhosa toe te rus ten einde te voldoen aan hulle visie van gehalte dienslewering aan al die inwoners van George. Taalvaardigheid in Xhosa sal amptenare se  produktiwiteit verhoog, terwyl dit ook Ubuntu in die werksplek toon.

Ses amptenare van die organisasie het die basiese kursus in Xhosa suksesvol voltooi. Die kursus het  10 weke geduur en het vandeesweek tot ‘n einde gekom.

Die amptenare is, Bernadine Wynne (Verkeersbeampte: Gemeenskapsdienste), Jacqueline Pyler (Ontvangsdame: Siviele Ingenieursdienste), Lynn Leonie (Administratiewe Beampte: Siviele Ingenieursdienste), Desmond Jumat (Algemene Werker: Korporatiewe Dienste), Orna Mentoor (Senior Klerk: Finansiële Dienste), Leveinia Botha (Menslike Hulpbronne beampte: Korporatiewe Dienste).

Die kursus is in samewerking met Eden Language Academy, ‘n geakkrediteerde organisasie vir die aanbieding van taalkursusse, gedoen. Die Academy  bied nasionaal kort industrie-spesifieke kursusse aan in Xhosa, Engels, Zulu, Sesotho, Afrikaans en Gebaretaal. Die opleiding word landwyd erken en die organisasie is trots Suid-Afrikaans. Bykans alle fasiliteerders bied hul moedertaal aan.

Die fasiliteerder van die betrokke kursus was Mbulelo Fongqo en die direkteur van die Academy is Marie Smalberger.

Botha, een van die personeellede wat die kursus meegemaak het, sê “die kursus was ‘n uitdaging maar terselfdertyd ook ‘n avontuur, wat my met nuwe oë na die taal en kultuur laat kyk het. Ek kan nou met soveel gemak basiese woorde en frases uitspreek en toepas in die werkplek.

Jumat, nóg ‘n personeellid wat die kursus voltooi het, meen die kursus was baie opwindend. “Ek voel so goed dat ek nóg ‘n taal kon aanleer. Ek sien uit na die gevorderde kursus. Dit help my baie in my werk in die sin dat ons met baie mense werk wie se moedertaal Xhosa is.

 

Source: http://thegremlin.co.za/george-news/wordpress/2014/09/15/george-munisipale-amptenare-kry-sertifikate-in-xhosa-opleiding/

 

 

About Us

Offering a large variety of African and European language courses, Eden Language Academy has become Africa's biggest language company.
Our industry-specific language courses for all types of professions have put us amongst the world leaders in innovative language training.

Terms of Use
Privacy Policy
Disclaimer
PAIA

Basic Xhosa
Intermediate Xhosa
Basic Zulu
Basic SA Sign Language

SEE OUR COURSES

Basic Afrikaans
Basic English
Basic French
Basic German

SEE OUR COURSES

Get in Touch

 • Phone:
  +27(44) 873 2102
 • Email:
  info@eden-la.com
 • Head Office:
  98 Mitchell Street,George
  6529, South Africa
 • Postal:
  P.O.Box 4997
  George East, 6539
Learn a language such as: Xhosa, Afrikaans, English, South African Sign Language, to improve your work skills,
and to better your social interaction with all the people in South Africa.